Ισότητα τιμών

Οι τιμές για την ενοικίαση αυτοκινήτων και των πρόσθετων υπηρεσιών που θα υποβληθούν στο σύστημά μας δεν πρέπει να είναι υψηλότερες από ό, τι σε οποιαδήποτε άλλη επίσημη πηγή της εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων (ιστοσελίδα της εταιρείας, δημοσιεύσεις στα κοινωνικά δίκτυα, κατάλογος τιμών στα γραφεία της εταιρείας, διαφημιστικά φυλλάδια, κλπ). Εξαιρέσεις αποτελούν οι ειδικές προσφορές που γίνονται για περιορισμένο χρονικό διάστημα και ισχύουν για ένα μικρό αριθμό των αυτοκινήτων. Επίσης, αυτός ο κανόνας δεν ισχύει για τις εκπτώσεις που προσφέρει η εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων στους πιστούς πελάτες της.

Γιατί αυτός ο κανόνας είναι σημαντικός για μας;

Η ψυχολογία του καταναλωτή είναι τέτοια ώστε, εάν μετά την απόκτηση των υπηρεσιών ο πελάτης μαθαίνει ότι η τιμή ήταν αυξημένη, αισθάνεται εξαπατημένος.
Αυτό οδηγεί στη δυσφήμιση του διαμεσολαβητή μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκε η παραγγελία. Επιπλέον, αυτό, στα μάτια του πελάτη, δυσφημεί όλους τους μεσίτες και τους πράκτορες οι οποίοι πωλούν τις υπηρεσίες των προμηθευτών τους. Επειδή πάνω απ’ όλα εκτιμούμε την εμπιστοσύνη των πελατών μας, προσπαθούμε να οργανώσουμε τη δουλειά μας με τέτοιο τρόπο ώστε ο πελάτης να είναι πάντα ικανοποιημένος.

Επικαιρότητα των πληροφοριών

Όλες οι πληροφορίες στο προσωπικό σας λογαριασμό θα πρέπει να είναι πάντα ακριβείς και επίκαιρες. Είναι δική σας ευθύνη. Εμείς δεν κάνουμε καμία αλλαγή στον προσωπικό λογαριασμό της εταιρείας σας χωρίς τη γνώση και την έγκρισή σας.
Το σύστημα επιβεβαιώνει αυτόματα μόνο τις παραγγελίες για τις διαθέσιμες ημερομηνίες. Έτσι, αν έχετε μια νέα κράτηση για ένα αυτοκίνητο, ή αν το έχετε στείλει για σέρβις, σημειώστε το στον προσωπικό σας λογαριασμό για να αποφευχθεί η διπλή κράτηση (το λεγόμενο «overbooking»).

 

Πολιτική αντικατάστασης του αυτοκινήτου

Μία από τις βασικές αρχές της εταιρείας μας είναι το ότι ο πελάτης πρέπει να παραλάβει ακριβώς το ίδιο αυτοκίνητο για το οποίο έκανε την κράτηση. Δεν χρησιμοποιούμε τους κωδικούς SIPP και οι παραγγελίες δεν πραγματοποιούνται με βάση τον τύπο του αυτοκινήτου, αλλά με βάση ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο, η λεπτομερής περιγραφή του οποίου δίνεται στον πελάτη κατά την κράτηση.

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας (τεχνικά προβλήματα, ατύχημα, κλπ) η εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων μπορεί:

  • να αρνηθεί να πραγματοποιήσει την παραγγελία με την καταβολή αποζημίωσης στον πελάτη (βλ. παρακάτω το ποσό της αποζημίωσης)
  • να παράσχει ένα αυτοκίνητο της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, το οποίο ενοικιάζεται στην ίδια ή ανώτερη τιμή και διαθέτει τα ίδια ή καλύτερα τεχνικά χαρακτηριστικά. Μια τέτοια αντικατάσταση πραγματοποιείται χωρίς την αλλαγή στην τιμή και τους όρους της ενοικίασης.

Σε περίπτωση αντικατάστασης ή ακύρωσης της παραγγελίας η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει τους υπαλλήλους της MyRentacar το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από 42 ώρες πριν από την ημερομηνία παραλαβής του αυτοκινήτου. Η αντικατάσταση του οχήματος μπορεί να γίνει μόνο όταν ο πελάτης είναι ενημερωμένος εκ των προτέρων για μια τέτοια αλλαγή.

 

Πολιτική ακύρωσης

Η εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να πραγματοποιήσει την παραγγελία που έλαβε. Ωστόσο, σε αυτήν την περίπτωση η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να καταβάλει αποζημίωση στον πελάτη, το οποίο γίνεται μέσω του λογαριασμού MyRentacar.

Το ποσό της αποζημίωσης προς τους πελάτες:

  • Η πρώτη ακύρωση εντός των τελευταίων 60 ημερών – 30% της τιμής ενοικίασης,
  • Η δεύτερη ακύρωση εντός των τελευταίων 60 ημερών – 50 % της τιμής ενοικίασης,
  • Η τρίτη ακύρωση εντός των τελευταίων 60 ημερών – 70 % της τιμής ενοικίασης.

Σε περίπτωση συχνής ακύρωσης των παραγγελιών, η MyRentacar έχει το δικαίωμα να αποκλείσει τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα της εταιρείας από τις πωλήσεις του συστήματος.

Στην περίπτωση της αντικατάστασης η εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει τους υπαλλήλους της MyRentacar το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από 42 ώρες πριν από την ημερομηνία παραλαβής του αυτοκινήτου.

 

Επείγουσες παραγγελίες

Δεχόμαστε τις κρατήσεις το αργότερο 24 ώρες πριν από την ημερομηνία παραλαβής του αυτοκινήτου. Ωστόσο, μερικές φορές έχουμε επείγουσες παραγγελίες, τις οποίες πραγματοποιούμε μόνο με την έγκριση από τις εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

Διατήρηση των τιμών και των όρων

Μετά τη δημιουργία της παραγγελίας από τον πελάτη, η τιμή της ενοικίασης του αυτοκινήτου και των πρόσθετων υπηρεσιών και εξοπλισμού καταγράφεται στο κουπόνι του πελάτη και τον προσωπικό λογαριασμό της εταιρείας.

Καμία αλλαγή στις τιμές για την ενοικίαση του οχήματος ή τις υπηρεσίες δεν μπορεί να επηρεάσει τις τιμές και τις συνθήκες που ίσχυαν κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Η τιμή που χρεώνεται στον πελάτη είναι η ισχύουσα κατά τη στιγμή της παραγγελίας.

 

Πολιτική ακυρώσεων από τους πελάτες

Ο πελάτης που έκανε κράτηση και εξόφλησε το ποσό της προκαταβολής μπορεί να ακυρώσει ή να αλλάξει την παραγγελία το αργότερο 7 ημέρες πριν από την παραλαβή του οχήματος. Για τις κατηγορίες οχημάτων “Lux” και “SUV” μπορεί να το κάνει το αργότερο εντός 30 ημερών.

Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης παίρνει την πλήρη αποζημίωση και η παραγγελία ακυρώνεται.

Εάν ο πελάτης ακυρώνει την παραγγελία μετά τη λήξη της προθεσμίας, το ποσό της προκαταβολής μεταφέρεται πλήρως στην εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων ως αποζημίωση για την ακυρωμένη κράτηση. Σε αυτή την περίπτωση η MyRentacar δεν χρεώνει καμία προμήθεια.